Znajomość funkcji językowych - Dialog (17)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Martha: Hey Daniel, have you thought about what you're doing for Mother's Day?
Daniel: Yes. I'm planning (make) breakfast for my mum. She loves pancakes.
Martha: That's such a sweet idea.
Daniel: Thanks. How about you? What are you planning?
Martha: I've already bought some flowers and (box) her favourite chocolates.
Daniel: Those are both great ideas, too. I think it's really important to show our mums how much we appreciate them.
Martha: Definitely. My mum does so much for me, and I don't always tell her how grateful I am.
Daniel: I feel the same way. That's why it's important to take the time to do something special for her on Mother's Day.
Martha: I (agree) you.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone