Znajomość funkcji językowych - Dialog (Wyzwanie Dzień 4)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Oliver: Hey Louis, how's it going?
Louis: Hi there. Good, thanks. How about you?
Oliver: I (feeling) a bit nervous about the final exams coming up.
Louis: I remember feeling that way when I was in school. But you've worked really hard, haven't you?
Oliver: Yes, I have. But it's still very stressful.
Louis: I get it. Try not to worry too much. Just focus on one thing at a time and keep working hard. I'm sure that you (do) great on the exams.
Oliver: Thanks, Louis. It means a lot to hear that from you.
Louis: Of course, mate. And remember, even if the exams don't go as planned, it's not (end) the world. You can always learn from your mistakes and keep working hard.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone