Tłumaczenie fragmentów zdań (Wiosenny Mini Arkusz Egzaminacyjny)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. We (nie mamy żadnych planów) for May Day this year. How about you?
2. I'm sure that Mary (nie może się doczekać aby) see all the beautiful flowers in my garden.
3. How (może pojedziemy na) a trip to the zoo?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone