Reagowanie ze słuchu (Wiosenny Mini Arkusz Egzaminacyjny)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. Wow! They're beautiful!
B. That's a great idea!
C. Yes, it is. Why don't we go for a walk by the river?
D. Spring because the weather is so sunny!
E. Thanks! You too.

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone