Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (Wiosenny Mini Arkusz Egzaminacyjny)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Samantha: Hey, Jake! Spring break is coming up soon. Do you have any plans?
Jake: No, but I was thinking of doing something fun. What about you?
Samantha: I was thinking of maybe going to the beach. I need some rest.
Jake: That sounds cool. Which beach would you like to go to?
Samantha: I (decided) yet. I was thinking of going to Santa Monica or Huntington Beach. How about you? What are your plans?
Jake: I might go to Disneyland, actually. I've heard they have some new rides.
Samantha: That sounds like fun, too! Hey, (why) we make plans together? We could go to the beach one day and then to Disneyland the next day.
Jake: That's a great idea!
Samantha: Awesome! Let's start planning then.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone