Znajomość środków językowych - Wybór parafrazy - St. Valentine's Day

Zapoznaj się z treścią zadania. Spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania albo fragmentu zdania. Uzupełnij luki wpisując: A, B lub C.


1. I WISH I COULD spend this special day with my fiance.
A. I would love to
B. It's a pity I couldn't have
C. I hope you can

2. You can tell that Megan IS CRAZY ABOUT Harry.
A. is fed up with
B. is in love with
C. is angry with

3. My friends and I ARE USED TO BEING single.
A. were once
B. are accustomed to being
C. don't like being

4. Ben had visited more than twelve restaurants before, EVENTUALLY, he found the perfect one for a date with Hannah.
A. in the end
B. alternatively
C. inevitably

Odpowiedzi: 1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone