Transformacje ze słowem kluczem - St. Valentine's Day

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.


1. "I have never been in love, " Jason told me.
SAID
Jason been in love.

2. Where can I buy a Valentine's Day gift for my husband?
WHERE
Could you tell a Valentine's Day gift for my husband?

3. Someone sent me a gorgeous bouquet of peonies yesterday.
WAS
gorgeous bouquet of peonies.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone