Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (23)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. No, there are only two.
B. Take a seat.
C. No, sorry.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone