Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (22)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. Why? Are they too sweet?
B. I've already eaten three cookies.
C. They are delicious!

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone