Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (19)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. Don't be so mean!
B. I'm not sure, let's look it up!
C. I'm not alllergic to anything.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone