Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (17)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. W[pisz A, B lub C do luki.


A. Where is the nearest underground station?
B. Sure, go straight ahead and take the first on the left.
C. No, this isn't an underground station.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone