Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (15)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. W[pisz A, B lub C do luki.


A. Good for them!
B. What a shame!
C. What colour are they?

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone