Reagowanie ze słuchu - Rozgrzewka językowa (12)

Wysłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz A, B lub C do luki.


A. I'm fine.
B. You're taller than her.
C. I'm 160cm tall.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone