Rozumienie ze słuchu - Literowanie (spelling) (7)

Zapoznaj się z treścią zadania. Spróbuj zgadnąć jaki wyraz będzie uzupełnieniem zdania / pytania. Następnie wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej z nich. Zwróć uwagę na poprawną pisownię.


1. Which cafe do you ?
2. What is your ?
3. This is an .
4. , we failed the exam.
5. Did you see this ?
6. Can you describe her ?
7. up!
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone