Rozumienie ze słuchu - Literowanie (spelling) (6)

Zapoznaj się z treścią zadania. Spróbuj zgadnąć jaki wyraz będzie uzupełnieniem zdania / pytania. Następnie wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej z nich. Zwróć uwagę na poprawną pisownię.


1. This subject is .
2. Do you believe in ?
3. slowly, please.
4. I'm late because I .
5. What is this animal's ?
6. Is this your ?
7. I was very .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone