Rozumienie ze słuchu - Literowanie (spelling) (5)

Zapoznaj się z treścią zadania. Spróbuj zgadnąć jaki wyraz będzie uzupełnieniem zdania / pytania. Następnie wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej z nich. Zwróć uwagę na poprawną pisownię.


1. Let's drink some .
2. This article is interesting.
3. I am so for your help.
4. My mum at university.
5. Are you ?
6. Is it ?
7. Is this denim jacket ?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone