Rozumienie ze słuchu - Literowanie (spelling) (3)

Zapoznaj się z treścią zadania. Spróbuj zgadnąć jaki wyraz będzie uzupełnieniem zdania / pytania. Następnie wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej z nich. Zwróć uwagę na poprawną pisownię.


1. This is my .
2. You looked great !
3. My favourite season is .
4. This girl is very .
5. Their was fantastic.
6. Matthew studies at night.
7. Where are my ?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone