Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - A message to Gemma

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


George wrote this message to Gemma because:
A. he needs her help.
B. he wants to give her a hand with something.
C. he would like to apologise for something.

Odpowiedź:
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone