Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - Moving announcement

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


According to the text:
A. they are planning to move soon.
B. not everyone is invited to visit them.
C. the phone numer hasn't changed.

Odpowiedź:
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone