Stopniowania przysłówków - stopień wyższy i najwyższy (1)

Podaj stopień wyższy i najwyższy podanych przysłówków.


1. fast - -
2. happily - -
3. hard - -
4. well - -
5. sadly - -
6. low - -
7. carefully - -
8. badly - -
9. beautifully - -
10. high - -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone