Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie - Black Friday

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


ME / PLANNING / MY / ANY / ENOUGH / PLANING

Josh,
As you know, Black Friday is just around the corner. I'm to order a few things online because discounts are huge! However, I've just realised that I haven't got money to pay for everything. Would you be so kind and lend me some? I promise to give it back next month.
What do you say? Please let know.
Hugs and kisses,
Stephanie
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone