Tłumaczenia fragmentów zdań (31) - Saint Nicolas Day (Mikołajki)

Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Saint Nicolas Day (jest świętowany) every year on December 6th.
2. Suzy (była bardzo rozczarowana) when she saw her present.
3. What (dostaliście) as a present for Saint Nicolas Day yesterday?
4. This is the dress (którą kupiłam) yesterday for my mum.
5. I was wondering (co dałeś) your son for Saint Nicolas Day yesterday.
6. George, (czy ty zamierzasz) to celebrate Saint Nicolas Day tomorrow?
7. Julia said that (nie może się doczekać) to celebrate Saint Nicolas Day tomorrow.
8. I'm so lucky to have received (tak wiele) fantastic presents yesterday.
9. (Który kolor) is associated with Saint Nicolas Day?
10. Saint Nicolas (był znany) for his generosity.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone