Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny - Saint Nicolas Day (Mikołajki)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


Hi Daniel,
It's St. Nicolas Day tomorrow and I'm planning to give my brother a small present. Last year I didn't have any problems what to choose but this year I need some help. I've bought two things and I can't decide which one would make him happy. Could you help me out? Maybe I could send you the photos of the gifts and you could give me some advice. What do you say?
Let me know.
Maria

Which is true about Maria:
A. This year she bought one gift for her brother.
B. This year she isn't sure what her brother would like to get.
C. She wants to give Daniel some advice.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone