Rozumienie tekstów pisanych - Mediacja językowa - Saint Nicolas (ang -> ang) (Mikołajki)

Zapoznaj się z ilustracją. Uzupełnij luki w mailu zgodnie z informacjami podanymi na ilustracji tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jej sens. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.


Hey Nicole,
Tomorrow is St. Nicolas Day so I thought that I would provide you with some information about St. Nicolas. I hope you find it interesting.
Did you know that St. Nicolas was a fourth century bishop who was in Turkey? He was the patron saint of sailors, travellers, as well as school children! He was known to be very generous because he sold all his belongings and gave everything he had to the people who were very . He spent his whole life helping those who were .
As you know, people all around the world celebrate St. Nicolas Day on the sixth of December each year. We are celebrating, too! I can't wait!
I'll see you tomorrow at school.
Take care,
Nick
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone