Reagowanie ze słuchu (18)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. Why don't you take a painkiller?
B. Is this the second part?
C. There's some lemonade in the fridge. Help yourself.
D. No, thanks. I'm not that hungry.
E. Yes, we did. We had a blast!

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone