Reagowanie ze słuchu (16)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. I'd love to be an astronaut.
B. Which one would you like?
C. What's happened? Is he OK?
D. He needs her help.
E. Don't mention it.

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone