Rozumienie ze słuchu - Zadania z lukami - Favourite series

Wysłuchaj nagrania. Uzupełnij luki zgodnie z treścią nagrania tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego nagrania. Do każdej luki możesz wpisać jeden wyraz. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.


1. Mia didn't see the of the film.
2. Mia hadn't finished her homework so her the TV off.
3. Brian to tell Mia what happened in the last episode.
4. Mia and Briand are talking at a stop.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone