Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Trip to the USA

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


Martha:
A. can't wait to go to the USA.
B. gives Bobby advice on how to prepare for the trip.
C. would like to borrow some money from Bobby.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone