Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A birthday party - Pre-listening (2)

Uzupełnij luki wpisując do każdej z nich jeden czasownik. Dla ułatwienia pierwsza litera została podana na końcu linijki. Wpisz pełny wyraz do każdej luki.


1. to someone happy birthday (w)
2. to someone a birthday present (g)
3. to to a birthday party (g)
4. to on a happy face (p)
5. to out well (w)
6. to new friends (m)
7. to for someone (l)
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone