Rozumienie ze słuchu. - Wybór wielokrotny - A birthday party

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


The speaker:
A. made some new friends at the party.
B. decided to leave early.
C. knew some people at the party.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone