Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Vases (Wyzwanie Dzień 3)

Wysłuchaj nagrania. Uzupełnij luki zgodnie z treścią nagrania tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego nagrania. Do każdej luki możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.


1. Miriam likes the roses than the vase.
2. The ancient Egyptians were the civilisation to have used vases as a decoration.
3. The speaker's mum created vases during the pottery class last year.
4. Miriam the vases in the speaker's dining room yet.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone