Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Job offer - Post-listening (1)

Zapoznaj się z treścią zadania i uzupełnij luki. Następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.


1. But first, let's see if you're the perfect .
2. Would that be a ?
3. Oh, and one more thing - you must love .
4. You'll be surrounded by beautiful and various species of fascinating animals.
5. You're welcome to take your with you, too.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone