Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Job offer - Pre-listening (2)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj podanych wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. I'm searching for a job.
LOOKING
I'm a job.

2. Maria likes when it rains.
WEATHER
Maria likes .

3. Do you want to have a full-time job?
WORK
Do you want to ?

4. John loves dogs.
FOND
John dogs.

5. Are you planning to swim now?
TAKE
Are you planning to now?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone