Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie - Rozgrzewka językowa (3)

Uzupełnij luki wpisując do każdej luki jeden wyraz. Jeden wyraz pasuje do jednej luki.


LOT / LOTS
1. I've got a to do tonight so I can't go out.
2. of children have come down with a cold recently.

CAN / COULD
1. What you do at the age of three?
2. you play the guitar?

LITTLE / A LITTLE
1. I've bought gift for my mum.
2. We have too milk to make porridge.

IN / ON
1. Come and visit us Friday!
2. Were you also born April?

WELL / GOOD
1. Are you at skiing?
2. My sister can sew very .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone