Dialogi - zadanie egzaminacyjne - Edukacja

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Ben's mum: How was your first day at your new school, Ben?
Ben: It was great! I loved everything about it!
Ben's mum: I'm very happy (hear) that! Did you meet all your teachers?
Ben: Yes, I did ! They seemed really nice. My form teacher was very friendly and she answered all our questions. She also showed us our classroom.
Ben's mum: That's fantastic! (about) your new classmates? Did you talk to anyone?
Ben: Yes. I talked to a few of my classmates and I aslo made some new friends. I liked Michael the most. He's really cool. You have to meet him.
Ben's mum: I'm really glad you made a new friend! So what time do you start school tomorrow...?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone