Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (15)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


AFTER / SOMETHING / TOLD / ANYTHING / SAID / BEFORE

I remember the time when I started kindergarten. I was excited and curious I first entered the building. I wanted to play with my peers and go on the big slide that was in the kindergarten play area. However, my first day of kindergarten wasn't a happy one. Apparently, I cried the whole time I was there, I didn't want to eat or play with other children. My kindergarten teachers told my parents that it was quite common. Luckily, it got better with time, as my parents me. After a few weeks, I loved it so much that I didn't want to leave. How about you, do you remember your first day in kindergarten?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone