Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (14)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


LIKE / SATISFIED / HAVE / AS / INTERESTED / MAKE

Are you planning to move house any time soon? If you are, you might be in our offer. An old water pump house with hexagonal rooms, a house with giant palm trees in the middle of the living room or a house that looks a mushroom? you name it. If you're looking for something out of the ordinary, go to our website and a look at our list of properties! You might as well find yourself a new home.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone