Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (13)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


EVERY / THEIR / ALL / SHALL / HER / WHY

Some women wear a lot of gold rings on fingers. Although it usually is for aesthetic reasons, there might also be some health benefits. As it turns out, according to some experts, wearing gold rings or chains helps promote blood circulation and oxygen flow to parts of the body. What is more, gold is said to help with body temperature regulation as well as immunity! All the more reason to wear them! So? we go shopping?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone