Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (12)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


SHOULD / WHATEVER / ACROSS / UP / WHENEVER / CAN

My younger daughter is a fan of butterflies. She chases them she sees one. We also read a lot of books about butterflies and we've come an interesting fact recently. Did you know that the largest butterfly in the world is at least ten times the size of a common butterfly? It is called Queen Alexandra's Birdwing and it has a wingspan of twenty-five centimeters. Sadly, it only be found in Papua New Guinea. Maybe one day we'll travel there and see it in the wild.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone