Znajomość środków językowych - Tekst z lukami - Dobieranie (11)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wpisz odpowiedni wyraz do każdej luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


RECOMMENDATION / MOST / BECAUSE / RECOMMEND / BEST / SO

Last year my best friend and I stayed in Los Angeles for a few days. we were both crazy about hiking at that time, we went on a hike in Joshua Tree National Park. It was such an amazing experience! The most beautiful trail was Hidden Valley Nature Trail, which is also the popular and accessible trails in Joshua Tree National Park. The views were stunning and it was lovely to be so close to nature. The only disadvantage was the temperature. We were there in July so it was boiling hot. Nevertheless, we both loved it and we can't it enough!
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone