Popraw błędy w zdaniach (2)

W każdym z poniższych zdań jest jeden błąd. Napisz poprawne zdania w lukach.


1. He said me that something was wrong. .
2. I was very exciting. .
3. We didn’t know where we are. .
4. I picked up it. .
5. I was going to a walk. .
6. We had to stop because we musted to help this criminal. .
7. Fortunatly, everything was OK. .
8. We drived 250kph. .
9. I told them the true. .
10. She live very close to my house. .
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone