Reagowanie ze słuchu - Człowiek

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. How lucky. I’m an only child!
B. She turned ninety two last week.
C. How do you spell that?
D. Two years ago.
E. In a few years.

1. 2. 3. 4.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone