Dialogi - zadanie egzaminacyjne (15)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Ian: Jane, (like) some ice cream?
Jane: Sure, it's my favourite dessert!
Ian: Which flavour?
Jane: Chocolate, of course.
Ian: Coming right up. By the way, did you know that the origins of ice cream can be traced back to the Roman Empire?!
Jane: Really? I didn't know that!
Ian: Apperantly, Nero, one of the Roman emperors brought ice from the mountains and mixed it with fruit. That's how ice cream was invented!
Jane: How cool is that!
Ian: I know! Your ice cream is ready. (Here) , Jane.
Jane: Thank you, Ian.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone