Opis ilustracji - zadanie egzaminacyjne (9)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.


This picture shows a teenage girl who is reading a book. She is wearing a sleeveless top, blue jeans and black with white shoelaces. She also has a black hat. There are some bookshelves full of books her. The girl is sitting on a brown leather . She’s sitting in the middle, between two cushions.
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone