Opis ilustracji - zadanie egzaminacyjne (6)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.


This photo must have been taken on a wedding day. The and groom are standing on the side of a pool. The woman is wearing a long white dress and a very long . The man is wearing a dark suit. On the other side of the pool, there are a lot of guests. They must be the couple’s closest family and friends. They are all holding red balloons and the newlyweds have just released a bunch of white balloons in the .
image
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone