Opis ilustracji - zadanie egzaminacyjne (1)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.


This photo shows a man in his early thirties. He is walking somewhere with a in his right hand. The man is wearing a jean , black trousers and trainers. He got a short beard and a moustache. He’s also wearing sunglasses.There’s a building in the background which is separated from the street with a white fence and a grey wall.
image
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone