Wypowiedź pisemna - Ogłoszenie - Świat przyrody

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia. Następnie przetłumacz wyrażenia i uzupełnij luki wpisując jeden wyraz do każdej luki.


GŁODNY / NOC / ŁAPY / BEZPIECZNY / WIECZÓR / JEŚLI

FOUND CAT

Yesterday I found a cat sitting on my terrace. It was really and scared.
I noticed it had a red collar with a name Bella written on it. Unfortunately there was no phone number or address of the owner. I let the cat in for the to keep it .
The cat is grey and its are white.
you know the owner, please contact me. My phone number is: 020678651
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone