Wypowiedź pisemna - Ogłoszenie - Człowiek

Zapoznaj się z treścią ogłoszenie i popraw błędy w zaznaczonych wyrażeniach wpisując do każdej luki jeden wyraz.


LOOKING FOR A PENFRIEND

Hello, my name is Sylwia and I (LIFE) in Kraków, Poland. I’m fourteen. I have been studying (ENGLISCH) for eight years now and I’d like to practise it by corresponding with native speakers. I also love (GET) to know new (PEOPLES) and cultures. So if you are (INTERESTING) in exchanging emails (or maybe traditional letters?), please write (FOR) me: sylwia1123@123.com
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone