Rozumienie ze słuchu - Zadanie z lukami - Temperatures on Mars

Wysłuchaj nagrania. Uzupełnij luki zgodnie z treścią nagrania tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego nagrania. Do każdej luki możesz wpisać jeden wyraz. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.


Fill in the gaps:
1. temperatures on Earth are than on Mars
2. the average temperature on Mars is around minus degrees Celsius
3. the Earth is located to the Sun than Mars
4. Mars is an incredibly planet
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone