Przymiotnik czy przysłówek? (1)

Uzupełnij pytania wpisując przymiotniki lub przysłówki utworzone od przymiotników w nawiasach.


1. How (quick) can you pack your bag?
2. Do you speak English (fluent) ?
3. What’s your (usual) morning routine?
4. Do you like listening to (loud) music?
5. Was it (hard) to pass your last exam?
6. Do you speak (slow) when you speak a foreign language?
7. Are you (quick) at making decisions?
8. Have you ever had a (bad) headache?
9. Does your mum drive a car (fast) ?
10. Is it (awful) cold today?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone